KreitenmolenVitaal-header01a
KreitenmolenVitaal-header02a
KreitenmolenVitaal-header03a

Schoon, heel en Veilig

Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO)

De omgeving waarin uw bedrijf gevestigd is, heeft grote invloed op veel vlakken. Bijvoorbeeld op het gevoel dat uw bezoekers en medewerkers ervaren, op de aantrekkingskracht van vandalen en criminelen en daarmee ook op uw bedrijfsvoering. Een veilige, schone omgeving is wenselijk; het tegengestelde kan immers voor schade en overlast zorgen. Om een veilige bedrijfsomgeving te waarborgen, is landelijk het Keurmerk Veilig Ondernemen ontwikkeld. Kreitenmolen Vitaal vervult een kartrekkersrol om het Keurmerk te behalen.

Samenwerken succesvol 

Een schone, veilige omgeving voor ons industrieterrein staat voorop. En daarvoor hebben ondernemers elkaar, maar ook gemeente, politie en brandweer nodig. Het KVO biedt handvatten aan betrokken partijen om gezamenlijk afspraken te maken om overlast, criminaliteit en onderhoud aan te pakken. De veiligheidsproblemen worden in kaart gebracht, oplossingen gezocht en maatregelen genomen. De praktijk heeft inmiddels bewezen dat het KVO succesvol is.

Wat levert het op?

Onderzoek laat zien dat gebieden die volgens de KVO-methodiek samenwerken, zowel subjectief als objectief veiliger worden. In winkelgebieden en bedrijventerreinen met een KVO daalt de criminaliteit en stijgt het veiligheidsgevoel van ondernemers, medewerkers en klanten. Bovendien verbetert de communicatie tussen ondernemers, gemeente, politie en brandweer. Daarmee is het KVO een van de meest succesvolle voorbeelden van publiek-private samenwerking op het gebied van criminaliteitsbestrijding. Een opsomming van de belangrijkste gevolgen:

  • Vermindering van criminaliteit, bedrijfsschade neemt af.
  • Wanneer een industrieterrein het KVO behaalt, worden verzekeringspremies lager.
  • Snelle en directe communicatie tussen ondernemers, gemeente, politie en brandweer.
  • Ondernemers en hun personeel voelen zich veiliger.
  • Beter imago bedrijventerrein, trekt meer nieuwe bedrijven aan die zich hier willen vestigen.
  • Schaalvoordeel bij inkoop van veiligheidsmaatregelen.

Hoe werkt het?

Een KVO traject start met het vormgeven van de samenwerking tussen ondernemers, gemeente, politie en brandweer en eventueel andere lokale partijen, zoals vastgoedeigenaren. Het stappenplan geeft beknopt weer wat nodig is om het Keurmerk Veilig Ondernemen te behalen én te behouden.

Samenstelling van werkgroep

Ramon de Koster – De Koster Autoschade
Coen Moonen – Bouwbedrijf Moonen
Kees van der Meijden – Van der Meijden Machines
Marijn Rypma – Vissers Recycling
Frank van Speandonk – gemeente Tilburg
Helmy van Ingen – gemeente Tilburg
Marcel Ooms – politie
Krista Wilborts – brandweer Tilburg

© Copyright - Kreitenmolen Vitaal