KreitenmolenVitaal-header01a
KreitenmolenVitaal-header02a
KreitenmolenVitaal-header03a

Collectieve BHV-trainingen

Samen werken aan een veilig Kreitenmolen

Vraagt u zich wel eens af welke materialen op ons terrein aanwezig zijn en in welke brandcategorie deze vallen? En weet u wat de kortste weg is voor een ambulancebroeder in het pand van uw buurman? Waar de AED-apparaten hangen en hoe u ze bedient? Met deze en andere vragen gaan de deelnemers aan de collectieve BHV-trainingen aan de slag.

Diversiteit ondernemingen en risico’s

Ons bedrijventerrein huisvest veel verschillende ondernemingen; elk met zijn eigen processen en materiaalvoorraden. Voor ieders veiligheid is het belangrijk om alle aanwezige bedrijfsrisico’s te kennen.  Te weten hoe de risico’s te beperken én hoe ,samen, te handelen als het fout gaat? Want het kan bij u mis lopen maar ook bij uw buurman.

Voordelen krachtenbundeling

De Arbowet stelt dat ieder bedrijf verplicht is om doeltreffende maatregelen te nemen op het gebied van bedrijfshulpverlening. Dus iedere werkgever leidt hiertoe mensen op. Het is belangrijk onze krachten ook hierin te bundelen. Allereerst omdat naast de veiligheid van de eigen werkplek ook de veiligheid op en om het terrein op het programma staat. Dus hoe meer mensen van Kreitenmolen deelnemen, hoe veiliger ons terrein. Een ander voordeel is dat medewerkers van de verschillende bedrijven elkaar én elkaars situatie leren kennen. En daarnaast kunnen Vitaalleden deelnemen tegen een gereduceerd tarief.

Trainers bekend met situatie

BK-Ingenieurs hebben een vestiging op bedrijventerrein Kreitenmolen. Met hen is een collectiviteitscontract afgesloten waar Vitaal-leden gebruik van mogen maken. Hun bekendheid met de situatie op ons bedrijventerrein is een voordeel. In de cursus schenken de trainers aandacht aan de gebruikelijke zaken, maar dan toegespitst op onze specifieke situatie. Taken van de bedrijfshulpverlener zijn onder andere het bestrijden van een beginnende brand, het begeleiden van een ontruiming en het verlenen van eerste hulp.

Cursussen

Voor nieuwe BHV-ers is er een tweedaagse cursus BHV. Deze is bedoeld voor leidinggevenden, operationeel medewerkers en/of de BHV-functionarissen van een bedrijf. Tijdens deze cursus wordt zowel in theorie als aan de hand van praktijkoefeningen de BHV-organisatie behandeld. Bekijk de inhoud van de basiscursus. Daarnaast bestaan de jaarlijkse herhalingscursussen. Deze duren 1 dag. Bekijk de inhoud van de herhalingscursus. Voor beide cursussen geldt dat deelnemers aan het eind een toets krijgen waarna zij een certificaat van deelname ontvangen. Reanimatie en bediening AED is onderdeel van de cursus en staat vermeld op het certificaat. Een veilig idee dus.

Opgeven?

Wilt u als ondernemer uzelf of een medewerker opgeven?
Vul dan nu het aanmeldformulier in.

De cursusdata vindt u in de kalender.


 • BK Ingenieurs,
  Vestiging Udenhout
  Nijverheidsweg 26-12
  Postbus 123
  5070 AC Udenhout
  088 321 25 40
  www.bkingenieurs.nl/
© Copyright - Kreitenmolen Vitaal