KreitenmolenVitaal-header01a
KreitenmolenVitaal-header02a
KreitenmolenVitaal-header03a

Doelen en visie

Met parkmanagement willen we er samen voor zorgen dat de werk- en woonomgeving op het bedrijventerrein Kreitenmolen mooi, schoon en veilig is. Dat doen we voor onszelf maar ook voor onze medeondernemers, collega’s, bewoners, omwonenden en de gemeente. Elkaar weten te vinden en er samen de schouders onder zetten, vormen de basis van het parkmanagement.

Doelen bedrijvenpark

Parkmanager Eugenie van Roessel:
“Omdat we samen veel sterker staan dan alleen, zijn wij ervan overtuigd dat zoveel mogelijk ondernemers moeten kunnen profiteren van Kreitenmolen Vitaal. De samenwerking levert ons allemaal (financieel) voordeel en een mooie, veilige en fijne (werk)plek op.”

Doelen gemeente

De gemeente Tilburg introduceerde in 2014 de Vitaal vereniging om samenwerking op de Tilburgse bedrijventerreinen te stimuleren. De kracht zit ‘m in het gezamenlijke belang van ondernemers om de vitaliteit en uitstraling van de eigen omgeving te behouden en verbeteren. Om dit te realiseren op de gebieden ‘Groen en Grijs’ stelt de gemeente budget beschikbaar.

Bovendien is het voor gemeente Tilburg aantrekkelijk om met een enkele partij te overleggen, in plaats van de afzonderlijke ondernemers. Daarom is het bestuur van Kreitenmolen Vitaal gesprekspartner voor de gemeente. Ook zorgt het bestuur voor het initiëren en de uitvoering van gezamenlijke projecten voor het industrieterrein Kreitenmolen Udenhout.

Visie parkmanagement

Vanuit onze visie op parkmanagement kijken we samen naar de toekomst en ontwikkelen we plannen die resulteren in een toename van veiligheid, collectieve inkooptrajecten en organisatie van bedrijfsfaciliteiten, behoud en/of uitbouw van werkgelegenheid en een verbeterde uitstraling van het terrein. Door de intensievere samenwerking binnen de vereniging kunnen we problemen samen oppakken. En hebben we een grotere stem, wanneer we in gezamenlijkheid, een verzoek indienen. Door het bestaan van de Vitaal vereniging bepalen wij als ondernemers zelf wat we met de subsidie van de gemeente doen en waar we prioriteiten leggen. Hierdoor worden de belangen van ons industrieterrein beter geborgd.

Deelname is belangrijk en gratis

Omdat de belangen voor ondernemers zo groot zijn, willen we dat zoveel mogelijk bedrijven die gevestigd zijn op het industrieterrein Kreitenmolen lid worden. Het lidmaatschap is, voor de vereniging en daarmee het deelnemen aan parkmanagement, kosteloos voor ondernemers die gevelreclamebelasting betalen. Wilt u zich direct aanmelden? Klik dan hier.

Meer weten?

Lees hier meer over de vereniging Vitaal Tilburg.
Bekijk het filmpje waarin verantwoordelijk wethouder Eric de Ridder met een Vitaallid praat.
Lees hier meer over hoe het parkmanagement van Kreitenmolen Vitaal werkt.
Lees meer over de projecten van Kreitenmolen Vitaal.

© Copyright - Kreitenmolen Vitaal