KreitenmolenVitaal-header01a
KreitenmolenVitaal-header02a
KreitenmolenVitaal-header03a

Ons bedrijventerrein

Industrieterrein Kreitenmolen is inmiddels een terrein met meer dan 100 bedrijven uit verschillende branches. Dit maakt het een terrein met een gevarieerd aanbod aan vooral MKB bedrijven. Het merendeel van de ondernemers heeft andere ondernemers als klant maar er zijn er ook die hun producten hoofdzakelijk aan consumenten leveren. Wat het industrieterrein Kreitenmolen naast deze grote diversiteit bijzonder maakt is dat er ook gewoond wordt. Het bedrijventerrein de Kreitenmolen ligt ideaal aan de rand van Udenhout, vlak bij de uitvalswegen richting ’s-Hertogenbosch, Tilburg, Waalwijk en Eindhoven. Geïnteresseerden kunnen hieronder een stukje ontstaansgeschiedenis lezen. 

Ontstaan industrieterrein

Tussen 1970 en 1980 was dhr. Hoefsloot burgemeester van Udenhout. Hij stelde een structuurvisie voor het dorp op. Hij vond het belangrijk dat een scheiding gemaakt werd tussen het agrarische duingebied, wonen en de industrie. In de Kreitenmolenstraat was toen al een aantal bedrijven gevestigd. Hij reserveerde een gebied waar de industrie zich kon vestigen en noemde het ‘Industriepark Udenhout’.

Combinatie wonen en bedrijven

Het Udenhoutse industriepark breidde zich steeds verder uit. In deze jaren was het geaccepteerd dat ondernemers zich met hun woning vestigden bij hun bedrijf. Hierdoor is ons terrein anders dan de grote bedrijventerreinen in Tilburg. De bewoning maakt het persoonlijker. Nu worden geen nieuwe woningen meer bijgebouwd maar in de bestaande woonhuizen, blijft gewoond. Dit maakt dat het industrieterrein Kreitenmolen andere behoeften heeft dan de grote terreinen in Tilburg.

Belangengroep voor Industriepark

Op 27 oktober 1982 gingen Jos van de Bersselaar en Jos van Strien naar de notaris om de statuten voor de Belangengroep Industriepark Udenhout vast te leggen. De groep kwam op voor de belangen van de ondernemers. De groep voerde het woord namens de Kreitenmolenondernemers met de gemeente. De heren Van de Bersselaar en Van Strien zetten hiermee een belangrijke stap voor ons.

Naamswijziging

In 1994 volstond de naam ‘Bedrijvenpark Udenhout’ niet meer omdat het zo gegroeid was. Het bedrijvenpark grensde inmiddels aan de Kreitenmolenstraat. Dat verklaart tevens de nieuwe naam: Bedrijvenpark Kreitenmolen. Ad Witlox en Hans Wolfs lieten deze naam officieel vastleggen.

Udenhout onderdeel van Tilburg

Januari 1996 staat voor een deel van de Udenhoutse bewoners bekend als ‘de maand waarin Udenhout opgeslokt werd door Tilburg’. Hier was veel weerstand tegen. Maar voor de industriële bedrijven was een positieve ontwikkeling. Tilburg staat bekend als ‘Industriestad’. Zo werd door de vergrote aandacht voor de industrie een aanvraag vereenvoudigd en sneller afgehandeld.

Belangengroep besluit tot aansluiten Vitaal-vereniging

Door het samengaan van Udenhout en Tilburg werd de taak van de belangengroep anders. Langzaamaan werd het meer een netwerkgroep. Omdat ons industrieterrein voldeed aan de eisen van de gemeente, kon Kreitenmolen zich aansluiten bij de Vitaal vereniging. Deze beslissing is echter niet over een nacht ijs gegaan. De voorzitter van de belangenvereniging, de huidige parkmanager, verdiepte zich in de voors- en tegens van aansluiten. Uiteindelijk besloot de vereniging dat de onderlinge verbinding tussen de Udenhoutse industriële ondernemingen al bestond, en dat de bottum up structuur en effectievere samenwerking wenselijk zijn voor de toekomst. Bovendien zijn de (financiële) voordelen voor de leden van Kreitenmolen Vitaal zo groot dat we onszelf in de vingers snijden als we niet meedoen.

© Copyright - Kreitenmolen Vitaal