Groen en Grijs verslag bijeenkomst

30 januari konden Helmy van Ingen, wijkregisseur gemeente Tilburg, en Eugenie van Roessel 37 mensen verwelkomen tijdens de bijeenkomst Groen en Grijs. Gemeente Tilburg informeerde iedereen over de plannen en wilde tevens van de aanwezigen horen hoe zij over deze ideeën denken.
Helmy lichtte de plannen toe:

  • De kapotte plekken in bermen, aan bomen, inritten en wegen worden dit najaar aangepakt. Deze werkzaamheden worden later uitgevoerd dan eerder gecommuniceerd. Dit omdat de grond komend voorjaar nog onvoldoende gezakt is na de graafwerkzaamheden voor de glasvezelkabels.
  • De Energieweg en de Handelsweg worden later hersteld. Het water loopt (na –hevige-  regenval) niet goed weg. En de buien worden almaar heviger waardoor zwaarder ingrijpen nodig is. Momenteel wordt bekeken hoe deze werkzaamheden met het beste resultaat uitgevoerd kunnen worden. De voorlopige plannen hierover zijn om de rijbaan lager te gaan leggen zodat deze baan het water kan afvoeren naar, waarschijnlijk, de Leemputten. Wanneer de plannen definitief zijn, worden deze uiteraard gecommuniceerd door de gemeente Tilburg.
  • Wanneer het groen en grijs van het bedrijventerrein er weer naar behoren uitzien, is het de bedoeling dat dat zo blijft. Eugenie vult aan dat de doelen van de gemeente en het KVO hierin dezelfde zijn: een schoon, heel en veilig terrein. Het verzoek is om vrachtwagens en containers zo snel als mogelijk niet meer in de berm te plaatsen.
  • Na afloop van het mondelinge deel kan naar de tekeningen gekeken worden. Helmy vraagt de aanwezigen hun individuele op- en aanmerkingen door te geven.
  • Eugenie sluit af met de opmerking dat uit de enquête blijkt dat het parkeren op Kreitenmolen voor veel frustratie zorgt. Nu is het moment om hier in gezamenlijkheid plannen en afspraken over te maken.

Tijdens het plenaire gesprek dat volgt, worden verschillende oplossingen en problemen benoemd. De algemene conclusie is dat ondernemers graag willen dat ze kunnen werken en handelen vanaf een mooi en veilig terrein en dat balans belangrijk is. Tevens is het merendeel van de aanwezigen overtuigd van het nut van handhaving wanneer overlast veroorzaakt wordt. Momenteel worden de juridische voorwaarden die hiermee samenhangen uitgezocht. Wanneer een volgende stap genomen wordt, informeert de gemeente of het bestuur iedereen tijdig.
Het bestuur dankt alle aanwezigen voor hun betrokkenheid.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *